Order within
Masz

and receive today (Until 19:00)
aby zam贸wi膰 i otrzyma膰 kwiaty jeszcze dzi艣! (Przed 19:00)

馃尯聽 Sprawd藕 nasz膮 ofert臋 wiosenn膮 馃尯

Strona g艂贸wnaRegulamin

Regulamin

艢wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 – Kwiaciarnia Internetowa Kwiatowe Kr贸lestwo.
Spis tre艣ci

I Informacje wst臋pne

 1. Firma Darx Dariusz Knecht, ul. Juliusza Kaden Bandrowskiego 8/108, 01-494 Warszawa, NIP  5222844391, REGON 146110422, zwana dalej, jako Kwiatowe Kr贸lestwo z siedzib膮 firmy mieszcz膮c膮 si臋 na ul. Broniewskiego 37a, 01-716 Warszawa, tel. Kontaktowy 737339254, e-mail: kontakt@kwiatowekrolestwo.pl, , jest w艂a艣cicielem kwiaciarni internetowej www.kwiatowekrolestwo.pl (dalej jako 鈥濻erwis鈥).
 1. Przedmiotem dzia艂alno艣ci Kwiatowego Kr贸lestwa jest m.in. sprzeda偶 produkt贸w (dalej 艂膮cznie jako 鈥濸rodukty鈥 lub 鈥濺zeczy鈥) z dor臋czeniem.
 2. Terenem dzia艂alno艣ci Kwiatowego Kr贸lestwa jest Polska (z wy艂膮czeniem okre艣lonych przedmiot贸w i rzeczy, kt贸re s膮 dost臋pne tylko w sprzeda偶y lokalnej), z tym 偶e zamawiane Produkty mog膮 by膰 dor臋czane poza jej obszarem zgodnie z wyborem Klienta na etapie zamawiania. Umowa mo偶e by膰 zawarta wy艂膮cznie w j臋zyku polskim, rosyjskim lub angielskim. Dor臋czenia kwiat贸w na terenie Polski s膮 realizowane przez Kwiatowe Kr贸lestwo. Teren dzia艂alno艣ci Kwiatowego Kr贸lestwa nie ogranicza prawa konsumenta do wytoczenia pow贸dztwa wed艂ug zasad og贸lnych, w szczeg贸lno艣ci przed s膮dem w艂a艣ciwym dla miejsca dzia艂alno艣ci Kwiatowego Kr贸lestwa, czy przed s膮dem miejsca wykonania umowy.
 3. Dostawy Produkt贸w innych ni偶 kwiaty na terenie Polski realizowane s膮 przez firmy kurierskie lub za po艣rednictwem kurier贸w Kwiatowego Kr贸lestwa
 4. Wszystkie tre艣ci i materia艂y znajduj膮ce si臋 na stronie Serwisu nale偶膮 do Kwiatowego Kr贸lestwa lub zosta艂y przekazane przez Partner贸w Kwiatowego Kr贸lestwa i obj臋te s膮 ochron膮 zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z p贸藕n. zm. 鈥 j.t.).
 5. Wszystkie ceny Produkt贸w w Serwisie zawieraj膮 podatek VAT i obowi膮zuj膮 w chwili sk艂adania zam贸wienia.
 6. Rejestracji i zam贸wie艅 w Serwisie mo偶e dokonywa膰 wy艂膮cznie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, ale wyposa偶ona w zdolno艣膰 prawn膮 oraz osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych (鈥濳lient鈥). Przez 鈥濳onsumenta鈥 rozumie si臋 – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego – osob臋 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 7. Klient mo偶e sk艂ada膰 Zam贸wienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzie艣cia cztery) godziny na dob臋 za po艣rednictwem Serwisu, z wy艂膮czeniem zwyczajnych prac utrzymaniowych powoduj膮cych brak dost臋pno艣ci do Serwisu. Dodatkowo w godzinach pracy firmy, klient ma mo偶liwo艣膰 sk艂adania zam贸wie艅 za po艣rednictwem kontaktu telefonicznego lub mailowego.

II Sk艂adanie zam贸wienia

 1. Kwiatowe Kr贸lestwo聽przyjmuje zam贸wienia na realizacj臋 us艂ugi poprzez:
  • stron臋 internetowej www.kwiatowekrolestwo.pl
  • telefon 737339254
  • e-mail kontakt@kwiatowekrolestwo.pl
  • oraz bezpo艣rednio w siedzibie firmy Kwiatowe Kr贸lestwo ul. Broniewskiego 37a, 01-716 Warszawa
 2. Klient precyzuje zam贸wienie, wskazuj膮c termin dor臋czenia produktu, kt贸ry zamierza naby膰, okre艣laj膮c ilo艣膰 danego produktu oraz dodatk贸w do niego. Po wybraniu Produktu i okre艣leniu jego ilo艣ci, Klient podaje dane kontaktowe osoby odbieraj膮cej przesy艂k臋 (Produkty), a nast臋pnie wskazuje spos贸b p艂atno艣ci w 鈥濸odsumowaniu zam贸wienia鈥 i potwierdza ch臋膰 zawarcia umowy przyciskiem 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥. Zam贸wienie b臋dzie mo偶na potwierdzi膰 (poprzez klikni臋cie 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥) do momentu umo偶liwiaj膮cego jego realizacj臋 zgodnie z Terminami i warunkami dor臋cze艅 (za艂膮cznik nr 1)
 3. Po sprecyzowaniu przysz艂ego zam贸wienia Kwiatowe Kr贸lestwo przesy艂a niezw艂ocznie na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia. Przyj臋cie zam贸wienia oznacza z艂o偶enie przez Kwiatowe Kr贸lestwo oferty zawarcia umowy z Klientem. Potwierdzenie zam贸wienia skutkuje – zgodnie z art. 661 搂 1 Kodeksu cywilnego 鈥 zwi膮zaniem Kwiatowego Kr贸lestwa z艂o偶on膮 ofert膮.
 4. Umowa sprzeda偶y zostaje zawarta pomi臋dzy klientem a聽Kwiatowym Kr贸lestwem:
  • w przypadku Konsument贸w 鈥 dla zam贸wie艅 z艂o偶onych przez stron臋 www.kwiatowekrolestwo.pl – z chwil膮 zaznaczenia przycisku 鈥瀔upuj臋 i p艂ac臋鈥. Brak zap艂aty w terminie wskazanym w Terminach i warunkach dor臋cze艅 skutkowa膰 b臋dzie anulowaniem oferty Kwiatowego Kr贸lestwa;
  • w przypadku przedsi臋biorc贸w 鈥 dla zam贸wie艅 z艂o偶onych przez e-mail, (dla klient贸w wybieraj膮cych p艂atno艣膰 odroczon膮) – z chwil膮 potwierdzenia otrzymania przez klienta faktury VAT. Po zawarciu umowy Klient otrzyma wiadomo艣膰 e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy.
 5. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i prawid艂owych danych niezb臋dnych do realizacji zam贸wienia. Kwiatowe Kr贸lestwo ponosi odpowiedzialno艣膰 za prawid艂owe wykonanie umowy zawartej z Klientem, w szczeg贸lno艣ci za dostarczenie Produktu bez wad. Produkty dostarczane s膮 w terminie wskazanym w umowie zawartej z Klientem.
 6. Ch臋膰 dokonania zmiany w zam贸wieniu (w przypadku zawartej ju偶 umowy zgodnie z ust. 5 powy偶ej) mo偶na zg艂asza膰 telefonicznie pod numerem telefonu 737339254 lub za po艣rednictwem e-maila kontakt@kwiatowekrolestwo.pl. Zmiany mog膮 dotyczy膰 w szczeg贸lno艣ci: zmian w adresie dostawy, zmian tre艣ci bilecika, zmian terminu realizacji oraz odbiorcy. Zmiany do zam贸wienia zostan膮 wprowadzone po potwierdzeniu przez Kwiatowe Kr贸lestwo takiej mo偶liwo艣ci i przekazaniu tej informacji Klientowi. Ewentualne koszty zwi膮zane z wprowadzeniem zmian ka偶dorazowo s膮 ustalane z Klientem przed ich wprowadzeniem.
 7. Kwiatowe Kr贸lestwo realizuje wszystkie zam贸wienia Klient贸w z艂o偶one zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 8. Wybrane Produkty mog膮 by膰 obj臋te promocj膮. Warunki i zasady korzystania z promocji mog膮 r贸偶ni膰 si臋 od warunk贸w zawartych w niniejszym regulaminie, o czym Klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy. Wi膮偶膮ce w贸wczas dla danego zam贸wienia pozostaj膮 warunki promocji. Promocje, upusty i rabaty nie 艂膮cz膮 si臋. Wszelkie akcje promocyjne nie maj膮 wp艂ywu na zam贸wienia z艂o偶one przed dat膮 wej艣cia w 偶ycie danej akcji.
 9. Ostatnim etapem realizacji zam贸wienia jest wys艂anie do odbiorcy Produkt贸w (kwiat贸w/prezent贸w) mailowego potwierdzenia dor臋czenia. Bezpo艣rednia opinia odbiorcy jest wa偶n膮 informacj膮 potwierdzaj膮c膮 prawid艂owe zrealizowanie zam贸wienia.
 10. W przypadku poniesienia przez Kwiatowe Kr贸lestwo koszt贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zam贸wienia (dostarczenie Produktu na adres wskazany przez Klienta), kt贸re nie mo偶e zosta膰 zrealizowane z powodu nieprawid艂owo艣ci danych przekazanych przez Klienta, zlecenie zostanie uznane za zrealizowane. Ponowna pr贸ba realizacji tego zlecenia b臋dzie wymaga膰 dodatkowej op艂aty nie wy偶szej ni偶 koszty rzeczywi艣cie poniesione przez Kwiatowe Kr贸lestwo. W przypadku braku wymaganej dodatkowej op艂aty w czasie umo偶liwiaj膮cym zachowanie terminu zlecenia i/lub braku mo偶liwo艣ci kontaktu z Klientem, Kwiatowe Kr贸lestwo nie jest zobowi膮zane do ponownej pr贸by realizacji zam贸wienia.

III Realizacja zam贸wienia

 1. Zam贸wienie jest realizowane po dokonaniu p艂atno艣ci lub spe艂nieniu wymaga艅 dotycz膮cych wybranej metody p艂atno艣ci.
 2. Szczeg贸艂owy wykaz akceptowanych form p艂atno艣ci znajduje si臋 w zak艂adce: dost臋pne formy p艂atno艣ci.
 3. Szczeg贸艂owe zasady dor臋czania Produkt贸w okre艣lone s膮 w Terminach i warunkach dor臋cze艅 (za艂膮cznik nr 1).
 4. W przypadku braku mo偶liwo艣ci zrealizowania zam贸wienia Klienta z uwagi na niedost臋pno艣膰 okre艣lonych Produkt贸w, Kwiatowe Kr贸lestwo umo偶liwia Klientowi zast膮pienie tych Produkt贸w, Produktami o tej samej warto艣ci i jako艣ci, na zasadach okre艣lonych Polityk膮 zast臋powania Produktu stanowi膮c膮 za艂膮cznik nr 3 niniejszego regulaminu.
 5. Przyj臋cie dostarczonych Produkt贸w odbiorca potwierdza w艂asnor臋cznym podpisem na potwierdzeniu dor臋czenia.
 6. Gdy kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem (pomimo podj臋cia pr贸by dor臋czenia) lub adres jest nieprawid艂owy, lub odbiorca odm贸wi odbioru przesy艂ki, lub z powodu innych przyczyn, za kt贸re odpowiedzialno艣膰 ponosi Klient lub wskazany przez niego odbiorca, przesy艂ka wr贸ci do siedziby firmy. Kwiatowe Kr贸lestwo nie ponosi w贸wczas odpowiedzialno艣ci za nieterminowe wykonanie zam贸wienia lub brak mo偶liwo艣ci jego wykonania.
 7. Ostatnim etapem realizacji zam贸wienia jest wys艂anie do odbiorcy Produkt贸w potwierdzenia dor臋czenia korespondencj膮 elektroniczn膮. Bezpo艣rednia opinia odbiorcy jest wa偶n膮 informacj膮 potwierdzaj膮c膮 prawid艂owe zrealizowanie zam贸wienia.

IV Postanowienia og贸lne

 1. Kwiatowe Kr贸lestwo gwarantuje 艣wie偶o艣膰 kwiat贸w ci臋tych przez 3 dni od momentu dor臋czenia do odbiorcy, je艣li b臋d膮 piel臋gnowane we w艂a艣ciwy spos贸b (porady dotycz膮ce piel臋gnacji kwiat贸w znajduj膮 si臋 na stronie Serwisu).
 2. Kwiatowe Kr贸lestwo jest zobowi膮zana do udzielania Klientom wszelkich wyja艣nie艅 i instrukcji zwi膮zanych z oferowanymi Produktami.
 3. Po odebraniu przesy艂ki Produkty spo偶ywcze ulegaj膮ce 艂atwemu zepsuciu (owoce, s艂odycze, ciasta) nale偶y przechowywa膰 w warunkach ch艂odniczych. Sugerowany czas przydatno艣ci do spo偶ycia to 24h.
 4. Dost臋pno艣膰 Biura Kwiatowego Kr贸lestwa jest zale偶na od godzin otwarcia biura. Informacja ta jest dost臋pna w zak艂adce „Kontakt”.
 5. Kwiatowe Kr贸lestwo przy wykonywanym zleceniu odpowiada za nie do wysoko艣ci warto艣ci zam贸wienia.
 6. Kwiatowe Kr贸lestwo dokona zwrotu nale偶no艣ci w czasie do 14 (czternastu) dni od daty ustalenia szczeg贸艂贸w zwrotu. Kwiatowe Kr贸lestwo ponosi odpowiedzialno艣膰 za terminowy zwrot nale偶no艣ci z tytu艂u niezrealizowanego zam贸wienia, chyba 偶e op贸藕nienie jest nast臋pstwem okoliczno艣ci, za kt贸re nie odpowiada.
 7. Postanowienia ust. 5-6 powy偶ej nie maj膮 zastosowania do Konsument贸w i w tym zakresie stosuje si臋 przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, w szczeg贸lno艣ci Kodeksu cywilnego.

V Reklamacje

 1. Kwiatowe Kr贸lestwo odpowiada wobec Klienta za niezgodno艣膰 z umow膮 sprzeda偶y Produktu zakupionego przez Klienta, w szczeg贸lno艣ci w zakresie okre艣lonym Ustaw膮 z dnia 23 kwietnia 1964 r. 鈥 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121 z p贸藕n. zm).
 2. W celu usprawnienia post臋powania reklamacyjnego wskazane jest przes艂anie do Kwiatowego Kr贸lestwa zdj臋cia reklamowanego Produktu wraz z opisem reklamacji.
 3. Reklamacja mo偶e by膰 z艂o偶ona telefonicznie, mailem albo osobi艣cie w siedzibie firmy.
  Tel. 737339254
  Email: kontakt@kwiatowekrolestwo.pl
  Siedziba: Kwiatowe Kr贸lestwo ul. Broniewskiego 37a, 01-716 Warszawa
 4. Reklamacja dotycz膮ca kwiat贸w rozpatrywana jest w ci膮gu 1 dnia roboczego od daty jej z艂o偶enia. Je偶eli rozwi膮zanie reklamacji wymaga d艂u偶szego czasu, te terminy mog膮 ulec wyd艂u偶eniu do 14 dni.
 5. Reklamacja dotycz膮ca prezent贸w rozpatrywana jest w ci膮gu 7 dni roboczych od daty jej z艂o偶enia. Je偶eli rozwi膮zanie reklamacji wymaga d艂u偶szego czasu, te terminy mog膮 ulec wyd艂u偶eniu do 30 dni.
 6. Reklamacje dotycz膮ce 艣wie偶o艣ci Produkt贸w kwiatowych (kwiat贸w, kwiat贸w w pude艂ku, kompozycji kwiatowych) oraz zgodno艣ci kwiat贸w z zam贸wieniem nale偶y zg艂asza膰 w ci膮gu 3 dni od daty dor臋czenia. Zalecane jest dostarczenie zdj臋cia reklamowanego Produktu lub samego Produktu do siedziby sprzedaj膮cego. Po up艂ywie tego terminu rozpatrzenie reklamacji mo偶e nie by膰 wykonalne.
 7. Reklamacje dotycz膮ce Produkt贸w owocowych, tort贸w oraz innych Produkt贸w prezentowych ulegaj膮cych szybkiemu zepsuciu nale偶y zg艂asza膰 w ci膮gu 1 dnia od daty dor臋czenia. Zalecane jest dostarczenie zdj臋cia reklamowanego Produktu lub samego Produktu do siedziby sprzedaj膮cego. Po up艂ywie tego terminu rozpatrzenie reklamacji mo偶e nie by膰 wykonalne.
 8. Pozosta艂e uwagi na temat realizacji zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 w ci膮gu 14 dni od daty realizacji dostawy.
 9. Po zg艂oszeniu reklamacji Kwiatowe Kr贸lestwo wyja艣ni j膮 i zaproponuje mo偶liwe rozwi膮zanie.
 10. W celu unikni臋cia w膮tpliwo艣ci stwierdza si臋, 偶e 偶adne z postanowie艅 niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnie艅 Klienta b臋d膮cego Konsumentem przys艂uguj膮cych mu na podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. W ka偶dym przypadku nadrz臋dne zastosowanie maj膮 przepisy obowi膮zuj膮cego prawa, a w szczeg贸lno艣ci Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).
 11. Je偶eli postanowienia ust. 2-10 powy偶ej b臋d膮 mniej korzystne dla Konsumenta od przepis贸w powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, zw艂aszcza w odniesieniu do termin贸w rozpatrywania reklamacji, wzgl臋dem Konsument贸w b臋d膮 mie膰 zastosowanie te przepisy, w szczeg贸lno艣ci regulacje Kodeksu cywilnego.
 12. Zg艂oszenie reklamacji nie jest warunkiem koniecznym dochodzenia roszcze艅 na drodze s膮dowej.
 13. Konsument ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 zgodnie z zasadami okre艣lonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zak艂adce 鈥瀝ozstrzyganie spor贸w konsumenckich鈥.
 14. Konsument mo偶e skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy zgodnie z za艂膮cznikiem nr 4 poni偶ej.

VI Postanowienia ko艅cowe

 1. Dla ka偶dego zam贸wienia wystawiana jest imienna faktura VAT lub faktura VAT na firm臋 (je艣li klient wybiera drug膮 opcj臋, powinien w informacjach dodatkowych uwzgl臋dni膰 to, podaj膮c wszystkie niezb臋dne do wystawienia FV dane)
 2. Kwiatowe Kr贸lestwo – w艂a艣ciciel serwisu internetowego www.kwiatowekroloestwo.pl, zapewnia ochron臋 wszystkich danych osobowych, jakie zosta艂y pozyskane w celu realizacji zam贸wienia zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z p贸藕niejszymi zmianami). Szczeg贸艂owe zasady okre艣la Polityka Prywatno艣ci stanowi膮ca za艂膮cznik nr 2 niniejszego regulaminu.
 3. 艢wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Kwiatowe Kr贸lestwo, w tym polegaj膮cych na umo偶liwieniu rejestracji i zak艂adania konta, a tak偶e sk艂adania zam贸wienia w serwisie internetowym www.kwiatowekrolestwo.pl odbywa si臋 zgodnie z Ustaw膮 z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. 2002 nr 144, poz.1204 z p贸藕n. zm). W tym zakresie niniejszy regulamin stanowi dokument, o kt贸rym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.
 4. Kwiatowe Kr贸lestwo zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywo艂uje skutki na przysz艂o艣膰, w stosunku do nowych zam贸wie艅, a zatem nie wywo艂uje skutk贸w prawnych do zawartych ju偶 um贸w.
 5. Kwiatowe Kr贸lestwo ponosi odpowiedzialno艣膰 w zakresie swojej infrastruktury technicznej za wysy艂anie wiadomo艣ci pocztowych na adres e-mail wskazany przez Klienta.
 6. Minimalne wymagania techniczne dla wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym Kwiatowego Kr贸lestwa s膮 nast臋puj膮ce: przegl膮darka Internet Explorer 7 i wy偶ej, Firefox 7 i wy偶ej, Chrome 8 i wy偶ej, Opera 10 i wy偶ej, Safari 5 i wy偶ej. Do poprawnego dzia艂ania musz膮 by膰 w艂膮czone ciasteczka (cookies) w przegl膮darce i Javascript.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, w tym zamieszczanie na stronie internetowej Kwiatowego Kr贸lestwa, tre艣ci o charakterze bezprawnym. Kwiatowe Kr贸lestwo zastrzega sobie prawo do usuni臋cia takich tre艣ci.
 8. Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od dnia 28 listopada 2022 roku.
Koszyk